اسکن سه بعدی در آموزش

اسکن سه بعدی: چگونه دستگاه اسکن سه بعدی (دیجیتایزر , اپتیک) روش های آموزشی و بادگیری را برای معلم ها و دانش آموزان تغییر داده است؟
ادامه مطلب
اسکن سه یعدی

اسکن سه بعدی یا دیجیتایزر

دستگاهی است که وظیفهٔ تجزیه و تحلیل اشیاء موجود در دنیای واقعی یا محیط پیرامون و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت دیجیتال بر اساس شکل و ظاهر احتمالی آن را برعهده دارد. مقصود اصلی یک اسکنر سه بعدی، ایجاد یک ابرنقطه از نمونه‌های هندسی از سطح یک موضوع و شبیه‌سازی مجازی اشیاء است.
ادامه مطلب
اسکن سه یعدی

اسکنرهای سه‌بعدی

اسکنر سه‌بعدی: دستگاهی است که وظیفه اندازه گیری و ثبت ابعادی یک جسم را بصورت غیر تماسی و سه بعدی برعهده دارد. تجزیه و تحلیل مشخصات ابعادی اجسام مورد نظر و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت دیجیتال بر اساس شکل مشاهده شده (اسکن شده) صورت میپذیرد.
ادامه مطلب