نرم‌افزار Catia یکی از نرم افزارهای پیشگام طراحی صنعتی در جهان است که توسط دازالت سیستمز (Dassault Systems) توسعه داده شده است. این کمپانی چندملیتی تولید نرم‌افزار که مقر اصلی آن در فرانسه است، کار طراحی سه بعدی، طراحی ماکت دیجیتال سه بعدی و تولید نرم‌افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) را بر عهده دارد. این نرم‌افزار، اپلیکیشی سه بعدی و تعاملی است که روی پلتفرم‌های مختلف طراحی به کمک رایانه (CAD)، تولید با کمک رایانه (CAM)، مهندسی با کمک رایانه(CAE) و طراحی سه بعدی قابل اجرا است. تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM) و سازمان‌های تولیدکننده در صنایع مختلف از نرم‌افزار Catia برای سرعت بخشیدن.