مولد فلو

مولد فلو (Moldflow) یک نرم افزار شبیه سازی است که توسط شرکت اوتودسک (Autodesk) طراحی و ساخته شده است. کاربری اصلی این نرم افزار به منظور کنترل و بررسی تزریق پلاستیک در قالب سازی است. به عبارت دیگر، این نرم افزار فرآیند تزریق پلاستیک در قالب سازی را به صورت کامپیوتری شبیه سازی می کند .

قالب پلاستیک

 عیوب قطعات تزریق پلاستیک عیوب قطعات تزریق پلاستیک یکی از اتفاق های شایع در تولیدی قطعات به وسیله دستگاه تزریق پلاستیک است. قطعات پلاستیکی مختلف با استفاده از قالب گیری و تزریق پلاستیک ساخته می شوند ولی این تولیدی ها در برخی موارد با بعضی عیب ها و مشکلات همراه هستند و به همین دلیل یکی از کار های اصلی صاحبان این صنایع یافتن عیب ها و دلایل وجود و از بین بردن آن ها است. عیوب قطعات تزریق پلاستیک موجب می شود قطعه تولیدی دچار مشکل و به نوعی بدون استفاده باشد و بدین ترتیب نمی توان از آن قطعه استفاده کرد و قطعه.

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی:اعضای بدن قابل چاپ شدند: مهر: به دنبال پیشرفتهای اخیر در زمینه پرینت سه بعدی مهندسان زیستی موفق شده اند که اعضای مختلف بدن را با استفاده از پرینت سه بعدی تهیه کرده و برای پیوند به بیمارانی که یا با روشهای سنتی درمان نمی شوند و یا درمان آنها دشوار است استفاده کنند. این فهرست نگاهی به قابلیتهای پرینت سه بعدی اعضای بدن در اتاقهای جراحی آینده داشته است. پرینت سه بعدی گوش مهندسان زیستی دانشگاه کورنل با اسکن سه بعدی گوش یک کودک یک قالب هفت تکه ای در برنامه سالیدورکس کد (SolidWorks CAD) تولید کرده و قطعات آن را چاپ.