شماره تماس :۴۴۶۶۸۹۳۷-۰۲۱

ایمیل : Email: jalili@enafra.com

شماره همراه :۰۹۱۲۵۶۰۹۹۱۸

آدرس :شهرک اکباتان_ فاز ۲_ بلوک ۹_ ورودی ۳ دفتر مهندسی افرا