اسکن سه یعدی

اسکنرهای سه‌بعدی

اسکنر سه‌بعدی: دستگاهی است که وظیفه اندازه گیری و ثبت ابعادی یک جسم را بصورت غیر تماسی و سه بعدی برعهده دارد. تجزیه و تحلیل مشخصات ابعادی اجسام مورد نظر و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت دیجیتال بر اساس شکل مشاهده شده (اسکن شده) صورت میپذیرد.
ادامه مطلب